Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. doplnené a aktualizované vydanie

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. doplnené a aktualizované vydanie

Názov: Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. doplnené a aktualizované vydanie

Vydavateľ: Wolters Kluwer

Autor: Pavol Kádek

Dátum vydania: 10/2018

Z recenzií

V súčasnosti nie je v podmienkach Slovenskej republiky (okrem predošlých publikácií Pavla Kádeka) žiadna iná publikácia takéhoto charakteru, ktorá by sa v takom rozsahu, tak komplexne a takým spôsobom problematikou právnej zodpovednosti v medicíne zaoberala.

Ide o výbornú vedeckú monografiu z odvetvia zdravotníckeho práva.

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Monografia je zaujímavým a jedinečným pohľadom na predmetnú problematiku a predstavuje veľký prínos pre ďalší rozvoj vedy v oblasti medicínskeho práva.

doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *